Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Hymn o Miłości św. Pawła - Przykładowe wypracowania

zostaje postawione ponad dar prorokowania, wiedzę o tajemnicach świata oraz „...wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił”. W kolejnej strofce autor ukazuje bezcelowość rozdawania swego majątku na jałmużnę i dokonywania pokuty, jeżeli nie ma się miłości.

W drugiej części pojawia się opis natury tego największego uczucia. Jego cechy wymienione są po kolei:

Miłość cierpliwa jest,

łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości,

nie szuka poklasku,

nie unosi się pychą;”


Poza przymiotami, które widoczne są w tym cytacie, pojawiają się następne, takie jak czystość, łagodność, zdolność do wybaczania, umiłowanie do prawdy, wytrzymałość, ufność, wieczność.


Miłość nigdy nie ustaje,

jak proroctwa, które się skończą,

albo jak dar języków, który zniknie,

lub jak wiedza, której zabraknie;”


Należy zwrócić uwagę, że autor nie mówi bezpośrednio, jaka miłość jest – pokazuje jedynie, jakich wad nie posiada, co czyni ją doskonałą.

W trzeciej części dowiadujemy się, że człowiek bez miłości Boga był jak dziecko. Świat oglądał przez ciemne zwierciadło, nie wiedząc, jaki jest on w rzeczywistości. Dzięki chrztowi zasłona z oczu człowieka została zdjęta, a Bóg obdarzył go swoją doskonałą miłością, umożliwiając ujrzenie prawdziwego oblicza świata. Czwarta, najkrótsza część, składa się tylko z dwóch wersów.


Tak więc trwają, wiara, nadzieja, miłość – te trzy:

z nich zaś największa jest miłość.


Słowa te ostatecznie podkreślają, że miłość jest najdoskonalszym i największym uczuciem, jakiego może doznać człowiek, a dostąpi go tylko dzięki Bogu. Miłość ta nie będzie jak zwykłe miłości ziemskie, które polegają na zazdrości o ukochaną osobę, nie znoszą cierpliwie rozłąki z nią, mają gwałtowny charakter i po jakimś czasie